he-ILen-US

Nirafon

מערכות ניקוי אקוסטיות ®Niraeus

חברת Nirafon Eurosud SRL מתמחה בתכנון וייצור של מכלולי טכנולוגיה מתקדמים; תחת רישיונות בלעדיים ופטנטים למוצרי טכנולוגיה עילית, עבור לקוחות מובילים המעורבים בשטח של ייצור חשמל, הפקת אנרגיה מפסולת, תעשיה כימית ופטרוכימית, תהליכי התכת מתכות, מלט, קרמיקה, מזון, וכו'.
בכל ענפי תעשיה אלו, תשומת הלב של החברה ממוקדת במקטע שמטפל בחסכון באנרגיה, בהשפעה על איכות הסביבה, ובפיתוח הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בכל מקום בו פליטות וגזי ארובה גורמים לבעיות מטרידות של משקעים, ובעיות של העברת חום.
החברה מחויבת לאיכות של מוצריה והשירותים המסופקים על ידה, ובהתבסס על הישגי העבר המוכחים, הטכנולוגיות שעמדו במבחן, והניסיון שנצבר, מסוגלת להציע פתרונות מותאמים ללקוח המגובים על ידי מערך השיווק והשירות המשמעותי של החברה.
במהלך כל פעילותה המסחרית החברה החדירה את מערכות הניקוי האקוסטיות ®Niraeus מתוצרתה למספר רב של לקוחות משמעותיים, והפכה לאחד השחקנים המובילים בתחום טכנולוגי מתמחה זה.


אתר הספק

כל הזכויות שמורות 2013