he-ILen-US

MPC Containment

יריעות לאיטום מאצרות

חברת MPC מתכננת מייצרת ומתקינה מערכות מיכול ראשוניות ומשניות לאצירת דליפות של דלקים וכימיקלים תוך שימוש בחמרים העדכניים והמתקדמים ביותר. חברת MPC משמשת כמקור מידע למהנדסים, קבלנים, צרכנים, וגופי תכנון אחרים בנושא מאצרות ומיכול משני, מאז 1976 בכל רחבי העולם.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

מפרט לממבראנות מיכול משני מסוג PetroGard VI
Download
השוואת תכונות ממבראנות PetroGard לאלו של פוליאתילן HDPE (א)
Download
השוואת תכונות ממבראנות PetroGard לאלו של פוליאתילן HDPE (ב)
Download
כל הזכויות שמורות 2013