he-ILen-US

Labkotec Oy

מפסקי גובה ומכשור להתראת גובה

חברת Labkotec Oy הינה יצרן מוביל מפינלנד וספק של מדידי גובה ומתקנים להתראת גובה, מכשור למערכות מים, התקני זיהוי לרכב, ומערכות העברת מידע מבוססות אינטרנט. מתקן ההתראה למפרידי דלק/מים OilSET-1000 של Labkotec הוא המתקן המוביל בשוק הדלק באירופה. המתקן עומד בדרישות התקנים EN 858-182 ו- PPG3. משפחת מתקני ההתראה למפרידים כוללת חיישנים לגילוי בוצה בתחתית המפריד, מתקני התראה לזיהוי נקודת הממשק בין הדלק לבוצה, וחיישנים לגילוי שמן/דלק הצפים על פני המים בשוחת הביקורת במוצא המפריד. מערכת העברת המידע המכונה ®LabkoNet מקושרת לאלפי מפרידים בכל רחבי אירופה ומפקחת על פעילותם באמצעות האינטרנט.


לאתר הספק


מסמכים על מוצר

מתקני התראה עבור מפרידי דלק / מים ומפרידי שומנים
Download
חיישני גובה לניטור ובקרה של נוזלים
Download
הוראות התקנה ותפעול למתקן התראה למפריד דלק/מים OilSET-1000
Download
הוראות התקנה לחיישן SET/OSK2 לגילוי שמן צף על מים בשוחות ביקורת
Download
כל הזכויות שמורות 2013