he-ILen-US

Husky

אקדחי תדלוק, סוויבלים ומנתקים

חברת Husky הינה יצרן גאה של אקדחי תדלוק ואביזרים באיכות גבוהה וביצועים אמינים לאורך זמן.
המוצרים כוללים אקדחי תדלוק ואביזרים לתחנות דלק, תדלוק משאיות וספיקה גבוהה, ותדלוק מסחרי, כולם מיוצרים 100% בתוך גבולות ארה"ב.


לאתר הספק


מסמכים על מוצר

אקדחים אוטומאטיים לשירות עצמי
Download
פרקים סיבוביים (סוויבלים)
Download
מחברי ניתוק לצנרת גמישה
Download
אקדחים I+VIII לספיקה גבוהה
Download
אקדחים אוטומאטיים ”½1
Download
שסתומי ואקום / לחץ למיכלים
Download
כל הזכויות שמורות 2013