he-ILen-US

Heise

מכשור למדידת לחץ בדיוק גבוה

המכשירים למדידת לחץ בדיוק גבוה במיוחד של ®Heise מתוכננים ומיוצרים ע"י חברת Ashcroft בקונטיקט שבארה"ב ומוכרים בכל העולם כטכנולוגיה העדכנית ביותר למדידות לחץ בדיוק גבוה.
תוך שהוא מתבסס על המורשת של שעון ה- ®Heise המפורסם למדידת מדויקת של לחץ, קו המוצרים של Heise התרחב כדי לכלול מתמרי לחץ דיגיטאליים מדויקים בטכנולוגיה עדכנית, מתמרי לחץ אנלוגיים, שעוני לחץ דיגיטאליים ומכשירי כיול ידניים ללחץ/טמפרטורה.
חידושים כגון תכנון מודולארי של חיישנים, וטכנולוגיה לפלט דיגיטלי ממתמרים, ממשיכים לקבע את Heise כמכשור המועדף לאפליקציות בהן נושא מדידת הלחץ הוא קריטי.


לאתר הספק


מסמכים על מוצר

מכשיר ידני דיגיטלי לכיול
Download
שעון לחץ בדיוק גבוה
Download
כל הזכויות שמורות 2013