he-ILen-US

Healy

ציוד למישוב אדים שלב II

מאז 1983 כאשר חברת Healy הציגה את מערכת מישוב האדים הראשונה המבוססת על ואקום, מערכות אלו פועלות בכל רחבי העולם.
חברת Healy ממשיכה מאז הקמתה להיות החברה המובילה בתכנון ופיתוח טכנולוגיות חדשות למישוב אדים שלב 2 (Stage II) שתורמות לקיומו של אוויר נקי וסביבה בריאה יותר.
למוצרי חברת Healy ניסיון מוכח במישוב אדים שלב II, כולל היותם הראשונים שבדקו ועברו בהצלחה את מבחני התאימות למפרטים הנוכחיים של הרשויות בקליפורניה (CARB) למישוב אדים משופר (EVR) ומערכות מישוב מבוססות רכב (ORVR).


לאתר הספק

מסמכים על מוצר

פרוספקט צבעוני למוצרי Healy
Download
קטלוג מוצרי Healy
Download
כל הזכויות שמורות 2013