he-ILen-US

Hansaconsult Ingenieurgesellschaft mbH

מערכות לגילוי דליפות מצנרת בשדות תעופה


חברת Hansaconsult הינה חברת תכנון הנדסה וייעוץ עם התמחות מיוחדת במערכות תדלוק לשדות תעופה.
מערכת בקרת האטימות TCS של Hansaconsult היא המערכת המתקדמת ביותר בעולם שעושה שימוש בטכנולוגיה העדכנית ביותר לגילוי דליפות ובקרת אטימות.
המערכת עושה שימוש בשיטת העלאת-לחץ-בשלבים המוגנת בפטנט, ומפצה על שינויים בטמפרטורה ללא צורך במדידת טמפרטורה.

המערכת יכולה לגלות דליפות קטנות עד כדי סדר גודל של 0.004% לשעה מנפח הצנרת, במהלך בדיקה שאורכת רק 45 דקות.
ניתן להתקין את מערכת ה-TCS בקלות יחסית הן במערכות צנרת קיימות והן במערכות חדשות במהלך הבניה.
מערכת ה-TCS נמצאת בשימוש בשדות תעופה מובילים בכל רחבי העולם כולל נתב"ג 2000.


לאתר הספקמסמכים על מוצר

מערכת TCS לגילוי דליפות מצנרת - מידע כללי
Download
מערכת TCS לגילוי דליפות מצנרת - תיאור טכני
Download
כל הזכויות שמורות 2013