he-ILen-US

Fusibond

צנרת מצופה PVDF לתעשיית האלקטרוניקה

חברת Fusibond מספקת כבר למעלה מ-25 שנה צנרת מצופה פלסטיק ואביזרי צנרת מצופים פלסטיק באיכות הטובה ביותר שיש בשוק. יו"ר החברה כיום עבד אצל ממציא הצנרת המצופה פלסטיק בשנת 1950, רק שנתיים לאחר המצאתה.
חברת Fusibond פיתחה את הציוד והתהליך המודרניים ביותר בתעשייה. תהליך הטכנולוגיה העדכנית ביותר לעיצוב פלסטי מכונה ע"י החברה שיטת "היתוך-קישור". זאת היא הדרך היחידה בה ניתן להיות בטוחים בעובי אחיד ללא כל תפר של דופן הפלסטיק באביזרי הצנרת, אחידות שהינה כיום דבר מובן מאליו בקטעי צנרת ישרה מצופה פלסטיק של כל הספקים בענף.
רק חברת Fusibond מעבירה כל קטע צנרת מצופה וכל אביזר צנרת מצופה לפני אספקתם מחזור שלם של טמפרטורות, מטמפרטורת הסביבה דרך כל טווח טמפרטורות התכנון של המוצר.
חברת Fusibond מציעה את מגוון הציפויים הרחב ביותר בתעשייה. החברה מצפה צנרת ואביזרי צנרת עם HDPE, PP, ECTFE, PTFE, PVDF, ETFE, MPFA, ו-PFA.
Fusibond הינה החברה היחידה בשוק הבינלאומי שהיא במקום הראשון בטכנולוגיה, במקום הראשון באיכות, ובמקום הראשון מבחינת יכולת, מכיוון שצנרת מצופה פלסטיק ואביזרי צנרת מצופים פלסטיק הינם עיסוקה היחידי. לפיכך, אך טבעי הוא שמוצרי Fusibond הינם הבחירה הראשונה של לקוחות עבורם האיכות הינה הקריטריון העיקרי לבחירת ציוד וספקים כגון חברת אינטל.


לאתר הספקמסמכים על מוצר

צנרת מצופה בפלסטיק
Download
אביזרי צנרת מצופים פלסטיק
Download
מידות של אביזרי צנרת מאוגנים
Download
אוגני מעבר מצופי פלסטיק עם הקטנת קוטר
Download
דסקיות מרווח (מפלסטיק מלא או פלדה מצופה)
Download
כל הזכויות שמורות 2013