he-ILen-US

FPP Meters

מוני זרימה לתעשייה

חברת FPP מספקת מוני זרימה המשלבים ביצועים גבוהים ועלות אטרקטיבית לאפליקציות תעשייתיות, מסחריות ואזרחיות. מוני FPP משמשים למינון, ערבוב, בקרת תהליך וניפוק של נוזלים בכל התעשיות העוסקות בנוזלים. המונים של FPP מספקים ביצועים בדיוק גבוה מאד תוך שימוש ב-2 חלקים נעים בלבד. מפל לחץ נמוך, וחוסר מגע של מתכת על מתכת בכל חלקי המונה, גורמים למקדם שחיקה נמוך ביותר ומקטינים מאד את הצורך באחזקה שוטפת.


לאתר הספק

מסמכים על מוצר

מונה תעשייתי "3 מאלומיניום דגם TS30A
Download
גרסאות שונות של ערכות מונה "2 מאלומיניום אנודייז דגם TS20A
Download
מונה תעשייתי "1 מאלומיניום דגם TS10A
Download
מונה תעשייתי ללחצים גבוהים "1 מפלב"מ דגם TS10C
Download
מונה ¼” מפלב"מ לספיקות נמוכות (0.1 ליטר לדקה) דגם TM02D
Download
מונים עם מנגנון דסקית מתנועעת מסדרת TN
Download
כל הזכויות שמורות 2013