he-ILen-US

Fluid Transfer International

מתדלקות דס"ל ועגלות תדלוק נגררות

חברת Fluid Transfer International הינה יצרן בינלאומי של פיתרונות מושלמים לתדלוק מטוסים. החברה מייצרת ומספקת מתדלקות מטוסים לאפליקציות אזרחיות וצבאיות. החברה מספקת גם עגלות תדלוק וכן מכלולי ציוד שונים לתדלוק מטוסים.


לאתר הספק


מסמכים על מוצר

קטלוג מוצרים כללי
Download
עגלה עצמאית (מילניום) לתדלוק מטוסים
Download
דוגם במעגל סגור לבדיקת איכות דס"ל
Download
מגן לשוחת תדלוק (איגלו)
Download
בקר חיבורים משולבים (אינטרלוק) למתדלקות
Download
כל הזכויות שמורות 2013