he-ILen-US

Excel

מנפחי אויר אלקטרוניים

חברת Excel הינה חלוצה ומובילת שוק בפיתוח מתקני ניפוח אלקטרוניים לצמיגים. מנפח ה-Pneutronic מבוסס על טכנולוגיה עדכנית ביותר ובנוסף להיותו הבחירה הטובה ביותר לאפליקציות של תחנות דלק, הוא מוצע במגוון דגמים וגרסאות גם לאפליקציות של מוסכים, דגמים ללחץ גבוה עבור משאיות וכלים כבדים, ניפוח צמיגי מטוסים, ניפוח צמיגים בחנקן, ועוד.


לאתר הספק

מסמכים על מוצר

מנפח אויר להתקנה על קיר
Download
מנפח אויר כולל מעמד
Download
מנפח אויר במארז עם גלגלות אוויר / מים
Download
כל הזכויות שמורות 2013