he-ILen-US

Euragglo S.A.S

קומפקטורים ומכונות ל- Briqueting

חברת EURAGLO מתכננת קומפקטורים (מתקנים לגיבוב וגירעון ליצירת טבליות או "בריקטים" - לבנים קטנות), באמצעות לחץ עם או בלי תוספים כמו מקשרים , מים או חמרי סיכה. המוצרים כוללים מכבשים גליליים ומכבשי דחיסה, מכבשי טבליות, ומכבשים הידראוליים. לחברת EURAGLO יש מדיניות של "ראש פתוח" ואיננה מתמקדת על טכנולוגיה אחת לגיבוב, שלא כיצרנים אחרים המתמקדים בתהליך ייצור אחד. חברת EURAGLO מתחייבת להיות אובייקטיבית ככל האפשר בבחירת טכנולוגית הגיבוב הטובה המתאימה ביותר.


לאתר הספק

מסמכים על מוצר

גירעון ו- Briquetting (כבישה) של סודיום כלוריד
Download
Briquetting של סיד חי
Download
Briquetting של מגנזיום
Download
כל הזכויות שמורות 2013