he-ILen-US

Alfons Haar

שסתומים גלגלות מונים וזיווד למתדלקות

חברת Alfons Haar הינה מוביל שוק בינלאומי בתחומי ההתמחות של תדלוק תעופתי, אחסון והובלת דלקים, כימיקלים ואבקות. הציר המרכזי בפעילות החברה הינו אספקת מערכות מושלמות הכוללות משקל גבוה של מכלולים מפיתוח וייצור עצמי. החברה מתמקדת בפיתרונות "מכא-טרוניים" המשלבים את המיטב שבטכנולוגיה המכאנית והאלקטרונית, תוך מקסום העלות/תועלת לטובת הלקוח. רמת האיכות הגבוהה מושגת ע"י ייצור עצמי יעיל ומוקפד "בתוך הבית" של המכלולים המכאניים והאלקטרוניים.
אתר הספק

מסמכים על מוצר

גלגלות אלומיניום עם הנעה פניאומאטית או הידראולית
Download
משאבת שבשבות עם שסתום רב כיווני משולב
Download
ערכת מדידת אספקת דלק ממכליות בגרביטציה (1)
Download
ערכת מדידת אספקת דלק ממכליות בגרביטציה (2)
Download
כל הזכויות שמורות 2013