he-ILen-US

Carter Ground Fueling

ראשי תדלוק בלחץ, ושסתומי הידרנטים

חטיבת Carter של קונצרן Eaton הינה מוביל עולמי בתכנון וייצור ציוד קרקע לתדלוק מטוסים הן לתעופה האזרחית והן לשוק התעופה הצבאי. 

החברה מציעה קו מוצרים מגוון ומקיף לכל אפליקציה, ובנתה לעצמה מוניטין מבוסס של חדשנות איכות ומהימנות.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

ראש תדלוק בלחץ למטוסים דגם 64200
Download
מחבר "4 לחיבור המתדלקת להידראנט דגם 60900
Download
ראש הידראנט דגם 60554
Download
כל הזכויות שמורות 2013