he-ILen-US

Cameron

מגופים להפרדה מוחלטת (DB&B), מגופים כדוריים ומגופי פרפר

חברת Cameron הינה ספק מוביל של מוצרים להולכת נוזלים, מערכות ושירותים בעולם כולו, לשוק הדלק, הגז ותעשיות התהליך כולל תעשיה כימית ופטרוכימית, תחנות כוח, נייר, וכו'. 
חברת Cameron הינה מוביל שוק עולמי באספקת מגופים ומספקת באופן עקבי ביצועים אמינים ברמה הגבוהה ביותר באמצעות מותגי מגופים מהמובילים בעולם ובהם Cameron®, WKM®, Demco®l,
Tom Wheatley™, Techno™, Grove®, Orbit®, General Valve®, TruSeal®, Foster®l ואחרים, כדי לתת פתרונות כוללים ומקיפים לדרישות המחמירות ביותר.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

מגופי DB&B של ®General Valve
Download
מגופי פרפר לרמת ביצועים גבוהה של ®WKM
Download
מגופי שער לפי API 6D של ®Foster ו-®WKM
Download
מגופי ®Pow-R-Seal של ®WKM לפי API-6D
Download
מגופי ®Orbit לתעשיות תהליך
Download
מגופי כדור מרותכים (Fully Welded) של ®Cameron
Download
מגופי כדור של ®Grove
Download
שסתומים אל-חוזרים של ™Tom Wheatley
Download
כל הזכויות שמורות 2013