he-ILen-US

Blue 1

מערכות ניפוק תוסף AdBlue למשאיות


חברת Blue 1 היא חברה בלגית המייצרת מערכות מושלמות לניפוק AdBlue שהינו תוסף (תמיסת אוריאה) הנדרש למשאיות חדשות העומדות בתקן יורו 4 ויורו 5 לצורך הקטנת פליטת מזהמים לאטמוספרה.

חברת Blue 1 מציעה פתרונות לכל צורכי האחסנה והניפוק של AdBlue לכלי רכב החל ממערכות "חצר" המיועדות לניפוק AdBlue לציי רכב וכלה בערכות מושלמות להצבה בתחנות דלק ציבוריות. 


ניתן להתאים מערכות ייעודיות לצרכים של כל לקוח.
ניתן לחבר את כל מתקני הניפוק של AdBlue למערכות תשלום ממוחשבות ובקרים של הלקוח, או ניתן לקבל מערכות עם פתרונות בקרה מובנים ולחברם למערכות ניהול של הלקוח כדי לאפשר בקרה אופטימאלית על המכירות וניהול המלאי.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

קטלוג הציוד לניפוק מסחרי של AdBlue (בתחנות דלק)
Download
מערכת קומפקטית Blue 1 C לניפוק AdBlue בתחנות דלק
Download
מנפקות Global Star מתוצרת Wayne לניפוק Ad Blue לכלי רכב
Download
קטלוג הציוד לניפוק AdBlue בתחנות חצר (ציי רכב)
Download
מערכת קומפקטית Eco-Line לניפוק AdBlue בתחנות חצר
Download
כל הזכויות שמורות 2013