he-ILen-US

Lightnin

מערבלים עיליים תחתיים ומערבלי צד לתעשייה התהליכית

מזה למעלה מ-90 שנה עם אוכלוסיית מערבלים מותקנת של למעלה ממיליון יחידות, חברת  Lightnin מוכרת כמוביל העולמי בטכנולוגית ערבול. 

בסיס הידע המקיף והקדשת המאמצים המתמשכת לפיתוח של המוצרים מבטיחות פעילות יעילה ואמינה במפעלי ייצור  סביב העולם. 

עם המומחיות שאין שני לה של החברה ביישום תהליכים והכלים הטכנולוגיים והאנאליטיים המתקדמים ביותר, חברת Lightnin יכולה להתמודד עם כל אתגר בתחום הערבול, לא משנה עד כמה מורכב ומסובך.


לאתר הספק

מסמכים על מוצר

מערבלי Lighnin קטלוג כללי
Download
טכנולוגיות ערבול מבית Ligthtnin
Download
כל הזכויות שמורות 2013