he-ILen-US

INCON

מערכות לניהול מלאי דלק במכלים ומגלי נזילות אלקטרוניים לצנרת בתחנות דלק

חברת INCON מקבוצת Franklin Fueling Systems הינה יצרן מוביל בעולם של מערכות אוטומאטיות למדידת תכולה של מיכלים בתחנות דלק ומערכות ניהול מלאי דלקים בתחנה. חברת INCON מקבוצת  Franklin Fueling Systems הינה מובילת שוק עם מסורת ארוכה של מצוינות בתעשיית הדלק.
מוצרי חברת INCON עולים בביצועיהם על הדרישות המחמירות של הרשויות הפדראליות לאיכות הסביבה בארה"ב.

 

מכלולי מערכות המדידה כוללים:
▪ בקרים למדידת מלאי אוטומאטית
▪ מגלי נזילות נפחיים אלקטרוניים לקווי דלק
▪ מגוון רחב של חיישנים וגששים

 

מערכות מדידת תכולת מיכלים (ATG) המתוכננות ומיוצרות ע"י חברת INCON נמצאות בשימוש בכל רחבי העולם ומותקנות במאות אלפי מיכלי אחסון תת קרקעיים.

 

מגלי הנזילות האלקטרוניים הייחודיים של חברת INCON  הינם היחידים עם תכונת לימוד עצמי של נפח הצנרת, כך שאין צורך להזינם בנתונים או לכוונן אותם.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

קטלוג מערכות לניהול מלאי דלק במיכלים
Download
כל הזכויות שמורות 2013