he-ILen-US

FE PETRO FRANKLIN FUELING SYSTEMS

FE Petro משאבות טבולות לדלק ומגלי נזילות מכאניים לצנרת

חברת FE PETRO מקבוצת Franklin Fueling Systems  הינה אחת ממובילות השוק בייצור משאבות טבולות למוצרי דלק כולל מגלי נזילות מכאניים לצנרת בתחנות דלק שמוצריה נמצאים בשימוש בכל רחבי העולם. 

 

אתר הספק

 

מסמכים על מוצר

קטלוג מערכות שאיבה טבולה FE-Petro
Download
כל הזכויות שמורות 2013