he-ILen-US

Warner Lewis

שוחות הידרנטים וציוד לסינון וניפוק דס"ל

חברת Warner Lewis משרתת לקוחות בכל רחבי אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, עם פתרונות לתדלוק מטוסים המיועדים לענות על הדרישות הטכניות המחמירות ביותר.
חברת Warner Lewis משווקת באופן בלבדי את מוצרי חברות Carter ו-Velcon מארה"ב במיזם משותף עם חברות אלו, ומשלבת שיווק של מוצרי טכנולוגיה עילית של אותם חברות ביחד עם ייצור עצמי של מסננים/מפרידי מים ושוחות הידראנטים לתדלוק בשדות תעופה.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

דפי מוצרים של חברת Warner Lewis
Download
כל הזכויות שמורות 2013