he-ILen-US

Veeder Root - VRM

ראשי תצוגה ורישום למוני זרימה

חברת Veeder Root הינה מובילה עולמית באספקת ראשי תצוגה ורישום למונים ועושה זאת משנות החמישים. ראש המונה המכאני של Veeder Root הינו הנפוץ ביותר בעולם עם מאות אלפי התקנות. חברת Veeder Root מספקת מענה מקיף לכל צורכי הלקוחות למניה ותצוגה של נתוני מוני זרימה באמצעות אספקת ראשי תצוגה מכאניים וחלקי חילוף כנדרש.
בנוסף, פלטפורמת ראש המונה האלקטרוני של Veeder Root מבוססת על ניסיון רב שנים בתעשייה, ומספקת פתרונות אמינים יעילים וחסונים במחיר הראוי. ראש המונה האלקטרוני מדגם EMR³ מאפשר ללקוחות מעקב צמוד אחר מלאי הדלקים שלהם. מערכת ה- EMR³ Datalink מאפשרת שידור באמצעים פשוטים של כל המידע מראש ה- EMR³, כך שהלקוחות יכולים לעקוב אחר מלאי הדלקים שלהם ביתר קלות ויעילות.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

ראש מונה אלקטרוני EMR³
Download
מארכת איסוף מידע אלחוטית ©EMR³ DataLink
Download
ראש מונה מכאני דגם 7887 למד זרימה
Download
פולסר דגם 1871 לראש מונה
Download
כל הזכויות שמורות 2013