he-ILen-US

Statiflo International

מערבלים סטטיים

חברת Statiflo הינה מוביל שוק עולמי בפיתוח ואפליקציות של מערבלים סטטיים וטכנולוגיה הקשורה לכך. לחברת Statiflo יש יותר מ-1200 לקוחות בכל סוג של תעשיית תהליך והתקנות ביותר מ-70 מדינות מסביב לעולם. טכנולוגיית הערבול הסטטי של Statiflo מיושמת על מגוון רחב של מוצרים ייעודיים עבור תעשיות התהליך הרציף. באמצעות ניסיון, חדשנות - והשראה - חברת Statiflo ביססה את עצמה כמוביל הטכנולוגי בשטח הערבול הסטטי בעולם כולו.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

שבירת בועות גז
Download
מערכת פיזור גז בנוזל
Download
ערבול תוסף בתעלה פתוחה
Download
כל הזכויות שמורות 2013