he-ILen-US

Spiro Gills

מחליפי חום מקוררי אוויר - צנרת סנפירית / צלעות, מגדלי קירור רטובים

חברת Spiro Gills הינה יצרנית של מחליפי חום תהליכיים, מחליפי חום מקוררי אוויר וצינורות עם צלעות קירור, לבתי זיקוק, מפעלים פטרוכימיים, תחנות כוח, מפעלי דשנים ומפעלים לייצור גזים, בכל העולם. חברת Spiro Gils מתמחה בתכנון, ייצור ואספקה "לפי הזמנה" של מחליפי חום תעשייתיים, מצננים תהליכיים, מצננים למנועים, ומערכות קירור אוויר מבוססות מאווררים וצלעות קירור, מאז שנת 1946.
לחברת Spiro Gills יש את הניסיון והיכולת לספק את כל צורכי הלקוחות לצנרת עם צלעות קירור, צרורות של צנרת עם צלעות בכל קונפיגורציה’ ומערכות קירור אוויר מכל הסוגים, וע"י כך מאפשרים ללקוחות לתכנן מראש לוחות זמנים של השבתות’ לצורך שדרוגים, פיתוח ואחזקה.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

פרוספקט של צינורות עם צלעות קירור
Download
כל הזכויות שמורות 2013