he-ILen-US

Senior Berghöfer

מחברי התפשטות וצנרת גמישה - מתכתיים ומצופים טפלון


חברת Senior Berghöfer עוסקת בטכנולוגיה ובייצור של צינורות גמישים ממתכת, מחברי התפשטות וצינורות גליים מזה 100 שנים. החברה תרמה במשך השנים באופן משמעותי ביותר לפיתוח הטכנולוגי של מערכות צנרת גמישה.
קו המוצרים של Berghöfer כולל צינורות גמישים ממתכת וטפלון (PTFE), מחברי התפשטות, וצינורות גליים מתכתיים במגוון רחב של תצורות. המוצרים של Berghöfer מיושמים בהצלחה כמעט בכל סוג של תעשייה.
ההשקעה האינטנסיבית במחקר ופיתוח מבטיחה סטנדרטים של ייצור העונים על הדרישות המחמירות ביותר של איכות ובטיחות. הפתרונות החדשניים והתפורים לפי צורכי הלקוח מעלים את הסף ומשפיעים גם על הביצועים הכלליים של הצנרת הגמישה, מחברי ההתפשטות, והצינורות הגליים של Berghöfer.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

צינורות גליים ממתכת ®Tuboflex
Download
מחברי התפשטות ממתכת
Download
צנרת גמישה ®Flexflon מ-PTFE
Download
כל הזכויות שמורות 2013