he-ILen-US

Reelcraft

גלגלות לצינורות תדלוק

חברת Reelcraft הינה יצרן עולמי מוביל של המגוון הרחב ביותר של גלגלות לצנרת, גלגלות לכבלים ולכבלי חשמל עבור אפליקציות תעשייתיות, מסחריות ומקצועיות. המיקוד העיקרי של חברת Reelcraft הינו לייצר מוצרים עמידים ואיכותיים שייעלו את השימוש בצינורות, כבלים וכבלי חשמל, ייקלו את הנגישות אליהם, ויאריכו את מחזור חיי העבודה שלהם. חברת Reelcraft מציעה קו מוצרים מושלם של גלגלות, מונעות בקפיץ, מונעות במנוע וגלגלות ידניות לצינורות, כבלים וכבלי חשמל.

2500 הדגמים השונים של גלגלות Reelcraft לצנרת, מנפקים דלק, אוויר, מים, שמן, גריז ונוזלים רבים אחרים. חברת Reelcraft מציעה את המגוון הרחב והמושלם ביותר בעולם של גלגלות, וידועה כמוביל שוק עולמי בזכות מוצריה האמינים והאיכותיים.

לחטיבת מוצרי ההנדסה של חברת Reelcraft יש את היכולות לבנות בהתאמה לדרישות ומפרטי הלקוח. מוצרי ההנדסה המיוחדים של חברת Reelcraft מפותחים לאפליקציות מחמירות כגון ימיות, צבאיות, תעופתיות, אסדות קידוח, כבלים רובוטיים ועוד הרבה אחרות. מוצרי Reelcraft הנבנים בהתאמה מציעים פתרונות מושלמים לכל הצרכים האפשריים של גלגלות.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

קטלוג מקוצר של מוצרי Reelcraft
Download
גלגלות צנרת במידות גדולות
Download
גלגלות לצנרת גפ"מ
Download
גלגלות לציוד נייד
Download
כל הזכויות שמורות 2013