he-ILen-US

Applicazioni Techniche

כיסוי אוגנים ומגופים להגנה מפני נזילות ורסס של נוזלי תהליך

תחילתה של חברת Applicazioni Techniche הייתה בחזון: להיות מובילת שוק עולמית באספקת ציוד טכני ייחודי לתעשייה הכימית ותעשיית התהליך. Appiicazioni Technichi הייתה הראשונה להציג מערכת הגנה מתקדמת מפני נזילות ורסס של נוזלים תהליכיים מסוכנים מאוגנים, מגופים ומחברי התפשטות. היישום החדשני של פיברגלאס-PTFE נהיה אלטרנטיבה תקפה למגנים הישנים מפלסטיק קשיח.

 

אריג הפיברגלאס המצופה ב-PTFE מאפשר גמישות רבה במונחי תכנון כך שניתן ליצור פתרונות תפורים לפי מידה לכל פריט במפעל, בכל מקום בו קיימים סיכונים של דליפות רעילות ונזק חיצוני בגלל תנאי מזג אוויר אגרסיביים. הניסיון שחברת Applicazioni Technichi צברה במשך השנים מאפשר להם להיות ספקים ויועצים בינלאומיים בנושאי בטיחות צנרת.

 

כאשר היא מסתמכת על צוות טכני ברמת התמחות גבוהה, ומחלקת אב טיפוס הפועלת בקו החזית הטכנולוגי, חברת Applicazioni Techniche הינה כיום שותפה לתעשיות וחברות מובילות שוק בקנה מידה עולמי.

 אתר הספק

מסמכים על מוצר

קטלוג מוצרי הגנה מנזילות ומרסס של נוזלים מסוכנים מאוגנים ומגופים
Download
כל הזכויות שמורות 2013